mask

Balkony

Balkon w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej chroni użytkowników obiektu przed upadkiem. Pełni również funkcję estetyczną, ponieważ jest istotnym akcentem w architekturze budynku i nadaje mu określony styl. Konstrukcja wewnętrznej antresoli czy zewnętrznej barierki balkonowej powinna być zatem wytrzymała, solidna i piękna, aby właściwie spełniała swoje funkcje. Nie może pęknąć pod naciskiem ani ulec zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych, powinna mieć także wysokość zapewniającą bezpieczeństwo użytkownikom. Przyjmuje się, że minimalna wysokość balkonu to 110 cm. Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu balkonów spawanych o dowolnej wysokości.

 

oszklony balkon

 

Co wpływa na wytrzymałość balkonu?

Balkon to przede wszystkim konstrukcja użytkowa, która ma gwarantować bezpieczne poruszanie się po krawędzi podłogi lub stropu. Kwestie wizualne, choć istotne, nie decydują o wytrzymałości balkonu. Co zatem wpływa na to, że balkon jest funkcjonalny i bezpieczny? Wytrzymałość barierki balkonowej zależy od zastosowanych materiałów i ich układu. Stalowa konstrukcja balkonu uzyska odpowiednią sztywność, jeśli będzie zbudowana z odcinków o maksymalnej długości 4 m. Istotny jest również kąt, pod jakim części balkonu łączą się ze sobą. Powinien być to kąt inny niż 180 stopni – im większe odchylenie od kąta półpełnego, tym balkon jest stabilniejszy. Na wytrzymałość barierki na balkonie ma wpływ także jej mocowanie. Ważne, aby poręcze i słupki przytwierdzać do masywnych części budynku na przykład za pomocą kotew rozporowych.